Bene Statera!® - Koirien perinteinen jäsenkorjaus ja luonnonmukainen hoito

Tuotekoodi: 121

Bene Statera! ® - Koirien hoitaminen luonnonmukaisesti ja Perinteisellä Jäsenkorjauksella 

UUSI RYHMÄ ALKAA 21.-23.8.2019.
Koulutuspaikka tällä osiolla on Koiramekka, Kuopio.
Testattu ja toimiva monimuotokoulutus sisältää viisi moduulia metodiopetusta lähijaksoina sekä vahvan pohjaosaamisen koiran anatomiasta, fysiologiasta ja tautiopista verkkokoulutuksena.

Hoidon metodikouluttajana toimii Tarja Tirkkonen.
Muita kouluttajia koulutuskokonaisuudessa on mm. Riikka Hartikainen Har-Min Farmi Oy:stä sekä Niina Ahonen/OloFix.

Koulutus ohjaa ja valmistaa opiskelijana Sinua käytännön asiakastyöhön ammattimaisena Bene Statera! ® - Koirien Perinteisenä Jäsenkorjaajana perusteellisilla opiskeluaikaisilla käytännön harjoituksilla harjaannuttaen niin silmääsi havaitsemaan, kättäsi tuntemaan sekä hoitamaan oikeasta kohdasta ja oikealta syvyydeltä. Tämä tapahtuu lähiopetusjaksoilla kokeneiden kouluttajien henkilökohtaisessa, monipuolisessa yksilöllisessä ohjauksessa.

Bene Statera! ® - Koirien Perinteinen jäsenkorjaus on erikoisosaamisala.

Bene Statera! ® - Koirien Perinteisenä jäsenkorjaajana hoidat hieroen ja mobilisoivia eritystekniikoita käyttäen eri-ikäisten, -rotuisten ja -käyttötarkoitusten koiria ammattimaisesti ja yksilöllisesti, luotettavasti, asiakasturvallisuus huomioiden.
Olet osa hoitoketjua; tarvittaessa ohjataan koira omistajansa kanssa eläinlääkärin vastaanotolle.

Bene Statera!® on latinaa ja tarkoittaa Hyvän Olon Tasapainoa.

Suomalaiseen perinteiseen jäsenkorjaukseen pohjaavat tekniikat ovat olleet ihmisillä käytössä kautta Suomen historian. Tämä erityinen hoito koirille on ulottuvillasi.

Hoitoa hallinnoi Tarja Tirkkonen Concept.
Hoidolle on tavaramerkkisuojaus EU:ssa sekä Bene Statera!:lle PRH:ssa.

Edelleen osaamistamme ja ammattipääomaamme turvaa yksilöllinen räätälöity sopimus, joka koulutuksen alussa allekirjoitetaan myös Sinun turvaksesi.

Pohjakoulutusvaatimuksena on esim. koulutettu koirahieronnan ammattilainen, eläinfysioterapeutti, koulutettu hieroja, fysioterapeutti tms.

Opetusmateriaalina on kullekin moduulille oma manuaalinsa sekä koiran hoitotekniikoille maailman ensimmäinen koirien jäsenkorjauksen digitaalinen materiaali.

Bene Statera!® - Koirien perinteisen jäsenkorjauksen koulutuksen muodostaa viisi metodiosiota, joista tämä on ensimmäinen.
Yksi koulutusosio on hinnaltaan 480 euroa sisältäen alv. 24% eli metodikoulutuksen hinnaksi tulee 2400 euroa sis.alv 24%.

Koulutuksen metodiopiskelun aikataulu:
Koirien jäsenkorjaus, moduuli 2 on 6.-8.11.2019, 3 pv
Koirien jäsenkorjaus, moduuli 3 on 16.-17.3.2020, 2 pv
Koirien jäsenkorjaus, moduuli 4 on 18.-19.5.2020, 2 pv
Koirien jäsenkorjaus, moduuli 5 on 16.-17.11.2020, 2 pv, jossa on mm.
-lopputyön purkaminen
-loppukoe
-hoitonäyttö + palaute kirjallisesti

Koulutuksessa tulee tehtäväksi dokumentoituja harjoitushoitoja kurssien välillä, sekä muita annettuja tehtäviä. Osioilla on välitenttejä.

 

Koulutuksen  anatomia, fysiologia ja tautioppi:
Koulutuskokonaisuus sisältää opiskelijan tietopohjan ja tulevan, mahdollisimman ammattitaitoisen hoitotyön turvaamiseksi vaadittavat opinto-osuudet koiran rakenteellisesta anatomiasta ja fysiologiasta, sekä tämän hoitomuodon osa-alueita mukaelevasta tautiopista. Tämän koulutusosan suorittaminen vaaditaan kaikilta osallistujilta, myös jo aiemmin vastaavia opintoja suorittaneilta (esim. koirahierojat, eläinfysioterapeutit) opiskelijoilta kertauksena.

 
Näiden em. opinnon osien toteutus tapahtuu kokonaan erillisen koulutusten tuottajan, sopimusyhteistyökumppanimme, Suomen Eläinterveydenhuolto-opiston (SETO) kanssa.
Opiskelijan tulee sovituille kursseille ilmoittautuessaan tutustua/ hyväksyä erikseen oppilaitoksen koulutussopimusehdot, sekä sitoutua noudattamaan oppilaitoksen (SETO) koulutusmaksujen suorittamisesta ja opinto-oikeuden turvaavasta henkilökohtaisesta opintomaksu-ohjelmasta.
Opiskelijasta johtuvien sopimuspoikkeamien vuoksi oppilaitoksella (SETO) on oikeus keskeyttää, tai peruuttaa opinto-oikeus kyseisen kurssin osan suhteen.
Kurssin, tai sen osan suorittamatta jättäminen saattaa vaikuttaa olennaisesti koko koulutuksesta valmistumiseen.
HUOM!  Opinto-oikeuden peruuttaminen/ keskeytyminen ei poista opiskelijan kursseille ilmoittautumisen yhteydessä tapahtunutta sitoumusta koulutussopimusehtoihin/ koulutusmaksusuunnitelmaan ja kaikista sopimusrikkomuksista näissä tilanteissa vastaa opiskelija kuluttajasuojalain mukaisesti henkilökohtaisesti.

 
Koiran tautioppi opinto-osuus koulutuksessa koostuu hoitomuodon kannalta välttämättömien oireiden tunnistamiseen ja havainnoimiseen. Tämä koulutus on osa  Bene Statera!® - Koirien Perinteinen Jäsenkorjaaja -koulutuksen perusopetusta, mutta siihen kuitenkin ilmoittaudutaan ja se suoritetaan Suomen Eläinterveydenhuolto-opiston toteuttamana erillisenä koulutuksena, josta myönnetään kurssin suorittamistodistus kyseisen kurssin hyväksytysti suorittamisen jälkeen.
Myös osion maksaminen tapahtuu suoraan Suomen Eläinterveydenhuolto-opistolle.
HUOM! Hyväksytty kurssitodistus vaaditaan ennen Bene Statera!®-Koirien Perinteinen Jäsenkorjaaja- nimikkeen myöntämistä.

 
KOIRAN TAUTIOPPI KOIRAN PERINTEISILLE JÄSENKORJAAJILLE (KTKPJ) KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

KTKPJ  1 - Patologiset, tunnistamista edellyttävät vasta-aiheet hoidoille
KTKPJ  2 - Luusto- ja nivelsairaudet
KTKPJ  3 - Lihas- ja jännesairaudet
KTKPJ  4 - Muskuloskeletaaliset neurologiset sairaudet
Koulutuksen erillinen kustannus opiskelijalle on 290 €, jonka suorittamisesta sovitaan kaikilta opintoihin osallistuvilta erikseen siitä annettujen ohjeiden mukaan.
 
Koiran rakenteellinnen anatomia ja fysiologia, eli KRANF-opintojen suorittaminen tapahtuu koiran perinteinen jäsenkorjaaja-opintojen lomassa opintoihin kiinteästi vaadittavana osana kaikilta koulutukseen osallistuvilta. Koulutuksen erillinen kustannus opiskelijalle on 550 €, jonka suorittamisesta sovitaan kaikilta opintoihin osallistuvilta erikseen siitä annettujen ohjeiden mukaan.
 

KOIRAN RAKENTEELLINEN ANATOMIA JA FYSIOLOGIA (KRANF) KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 

Rakenteellisen anatomian ja fysiologian perusteet

KRANF 1 – Kehon anatomiset tasot, sijainnit, anatomiset suunnat ja liikesuunnat (+ anatominen terminologia)
KRANF 2 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 1 - luusto
KRANF 3 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 2 - nivelet
KRANF 4 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 3 - lihaksisto
KRANF 5 - Integumentti-(kehonpeitto-) järjestelmä – iho + ihon liitännäiselimet
KRANF 6 - Tunto- ja kipuaistimus, kivun lajit, refleksit

Kaikki edellä mainitut tiivistettyihin osa-kursseihin liittyvät, tarkat toimintaohjeet SETO:n tuottamien kurssien osalta saat jatkossa oman koulutukseen hyväksymisesi jälkeen suoraan Tarja Tirkkonen Concept/Bene Statera!® yhteistyötyöoppilaitokselta (Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto).

Kaikki tarkemmat ohjeet koulutukseen hyväksytyille toimitetaan opiskelijan antamaan osoitteeseen.

Koko koulutuksen kokonaishinnaksi muodostuu metodikoulutus 2400 eur + anatomia/fysiologia 550 eur + tautioppi 290 eur= 3240 euroa.

Aikataulu:
Tautioppimoduulit 1-2 ovat tämän vuoden 2019 loppuun mennessä, osiot 3-4 alkavat v. 2020 alusta kevääseen, koko osuus tautiopin tiimoilta loppuu kesällä.

KRANF-opinnot alkavat vuoden 2020 helmikuussa kolmen moduulin paketeissa, pitkällä tehtäväaikataululla.
Opinnot saadaan vietyä loppuun vuoden 2020 aikana.
 

Koulutukseen hakeutuminen:
Ole ystävällinen ja täytä hakemus
http://www.benestatera.fi/fi/hakemuslomake.php

Tee hakemus viimeistään 13.8. mennessä.
Haastattelemme hakijat.
Koulutukseen hyväksymisesi jälkeen voit ostaa 1.moduulin verkkokaupasta http://www.benestatera.fi/fi/Koirien+j%C3%A4senkorjaus/15

Saat sähköpostiisi laskun, jossa on 7 vrk maksuaikaa. Lasku on maksettava ennen koulutuksen alkamista. Maksusta on näytettävä tarvittaessa todiste.

Koko metodikoulutuksen moduuliohjelman saat pyytämällä ja täytettyäsi koulutukseen hakeutumisen kaavakkeenhttp://www.benestatera.fi/fi/hakemuslomake.php
Ensimmäsiellä kurssilla käytävät asiat on alla. Tarkempi ohjelma ja info lähetetään koulutuksen kutsukirjeessä.

Toivotamme Sinut lämpimästi mukaan koulutukseemme!

Koirien jäsenkorjaus, moduuli 1:
-anatomiset rakenteet: luut, nivelet, lihakset
-kontraindikaatiot
-jäsenkorjauksen perusteet
-havainnointi
-diagnosointi
-koiran rauhoittaminen hoitoon
-palpointi
-koko koiran hoitaminen jäsenkorjauksella tai osahoidot
-kotiohjeet
-fytoterapia apuna koiran hoitamisessa
480.00 €

Bene Statera!® - Koirien perinteisen jäsenkorjauksen koulutuksen muodostaa viisi metodiosiota, joista tämä on ensimmäinen.
Yksi koulutusosio on hinnaltaan 480 euroa sisältäen alv. 24% eli metodikoulutuksen hinnaksi tulee 2400 euroa sis.alv 24%.

Koulutuksen metodiopiskelun aikataulu:
Koirien jäsenkorjaus, moduuli 2 on 6.-8.11.2019, 3 pv
Koirien jäsenkorjaus, moduuli 3 on 16.-17.3.2020, 2 pv
Koirien jäsenkorjaus, moduuli 4 on 18.-19.5.2020, 2 pv
Koirien jäsenkorjaus, moduuli 5 on 16.-17.11.2020, 2 pv, jossa on mm.
-lopputyön purkaminen
-loppukoe
-hoitonäyttö + palaute kirjallisesti

Koulutuksessa tulee tehtäväksi dokumentoituja harjoitushoitoja kurssien välillä, sekä muita annettuja tehtäviä. Osioilla on välitenttejä.

 

Koulutuksen  anatomia, fysiologia ja tautioppi:
Koulutuskokonaisuus sisältää opiskelijan tietopohjan ja tulevan, mahdollisimman ammattitaitoisen hoitotyön turvaamiseksi vaadittavat opinto-osuudet koiran rakenteellisesta anatomiasta ja fysiologiasta, sekä tämän hoitomuodon osa-alueita mukaelevasta tautiopista. Tämän koulutusosan suorittaminen vaaditaan kaikilta osallistujilta, myös jo aiemmin vastaavia opintoja suorittaneilta (esim. koirahierojat, eläinfysioterapeutit) opiskelijoilta kertauksena.

 
Näiden em. opinnon osien toteutus tapahtuu kokonaan erillisen koulutusten tuottajan, sopimusyhteistyökumppanimme, Suomen Eläinterveydenhuolto-opiston (SETO) kanssa.
Opiskelijan tulee sovituille kursseille ilmoittautuessaan tutustua/ hyväksyä erikseen oppilaitoksen koulutussopimusehdot, sekä sitoutua noudattamaan oppilaitoksen (SETO) koulutusmaksujen suorittamisesta ja opinto-oikeuden turvaavasta henkilökohtaisesta opintomaksu-ohjelmasta.
Opiskelijasta johtuvien sopimuspoikkeamien vuoksi oppilaitoksella (SETO) on oikeus keskeyttää, tai peruuttaa opinto-oikeus kyseisen kurssin osan suhteen.
Kurssin, tai sen osan suorittamatta jättäminen saattaa vaikuttaa olennaisesti koko koulutuksesta valmistumiseen.
HUOM!  Opinto-oikeuden peruuttaminen/ keskeytyminen ei poista opiskelijan kursseille ilmoittautumisen yhteydessä tapahtunutta sitoumusta koulutussopimusehtoihin/ koulutusmaksusuunnitelmaan ja kaikista sopimusrikkomuksista näissä tilanteissa vastaa opiskelija kuluttajasuojalain mukaisesti henkilökohtaisesti.

 
Koiran tautioppi opinto-osuus koulutuksessa koostuu hoitomuodon kannalta välttämättömien oireiden tunnistamiseen ja havainnoimiseen. Tämä koulutus on osa  Bene Statera!® - Koirien Perinteinen Jäsenkorjaaja -koulutuksen perusopetusta, mutta siihen kuitenkin ilmoittaudutaan ja se suoritetaan Suomen Eläinterveydenhuolto-opiston toteuttamana erillisenä koulutuksena, josta myönnetään kurssin suorittamistodistus kyseisen kurssin hyväksytysti suorittamisen jälkeen.
Myös osion maksaminen tapahtuu suoraan Suomen Eläinterveydenhuolto-opistolle.
HUOM! Hyväksytty kurssitodistus vaaditaan ennen Bene Statera!®-Koirien Perinteinen Jäsenkorjaaja- nimikkeen myöntämistä.

 
KOIRAN TAUTIOPPI KOIRAN PERINTEISILLE JÄSENKORJAAJILLE (KTKPJ) KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

KTKPJ  1 - Patologiset, tunnistamista edellyttävät vasta-aiheet hoidoille
KTKPJ  2 - Luusto- ja nivelsairaudet
KTKPJ  3 - Lihas- ja jännesairaudet
KTKPJ  4 - Muskuloskeletaaliset neurologiset sairaudet
Koulutuksen erillinen kustannus opiskelijalle on 290 €, jonka suorittamisesta sovitaan kaikilta opintoihin osallistuvilta erikseen siitä annettujen ohjeiden mukaan.
 
Koiran rakenteellinnen anatomia ja fysiologia, eli KRANF-opintojen suorittaminen tapahtuu koiran perinteinen jäsenkorjaaja-opintojen lomassa opintoihin kiinteästi vaadittavana osana kaikilta koulutukseen osallistuvilta. Koulutuksen erillinen kustannus opiskelijalle on 550 €, jonka suorittamisesta sovitaan kaikilta opintoihin osallistuvilta erikseen siitä annettujen ohjeiden mukaan.
 

KOIRAN RAKENTEELLINEN ANATOMIA JA FYSIOLOGIA (KRANF) KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 

Rakenteellisen anatomian ja fysiologian perusteet

KRANF 1 – Kehon anatomiset tasot, sijainnit, anatomiset suunnat ja liikesuunnat (+ anatominen terminologia)
KRANF 2 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 1 - luusto
KRANF 3 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 2 - nivelet
KRANF 4 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 3 - lihaksisto
KRANF 5 - Integumentti-(kehonpeitto-) järjestelmä – iho + ihon liitännäiselimet
KRANF 6 - Tunto- ja kipuaistimus, kivun lajit, refleksit

Kaikki edellä mainitut tiivistettyihin osa-kursseihin liittyvät, tarkat toimintaohjeet SETO:n tuottamien kurssien osalta saat jatkossa oman koulutukseen hyväksymisesi jälkeen suoraan Tarja Tirkkonen Concept/Bene Statera!® yhteistyötyöoppilaitokselta (Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto).

Kaikki tarkemmat ohjeet koulutukseen hyväksytyille toimitetaan opiskelijan antamaan osoitteeseen.

Aikataulu:
Tautioppimoduulit 1-2 ovat tämän vuoden 2019 loppuun mennessä, osiot 3-4 alkavat v. 2020 alusta kevääseen, koko osuus tautiopin tiimoilta loppuu kesällä.

KRANF-opinnot alkavat vuoden 2020 helmikuussa kolmen moduulin paketeissa, pitkällä tehtäväaikataululla.
Opinnot saadaan vietyä loppuun vuoden 2020 aikana.
 

Koulutukseen hakeutuminen:
Ole ystävällinen ja täytä hakemus
http://www.benestatera.fi/fi/hakemuslomake.php

Tee hakemus viimeistään 13.8. mennessä.
Haastattelemme hakijat.
Koulutukseen hyväksymisesi jälkeen voit ostaa 1.moduulin verkkokaupasta http://www.benestatera.fi/fi/Koirien+j%C3%A4senkorjaus/15

Saat sähköpostiisi laskun, jossa on 7 vrk maksuaikaa. Lasku on maksettava ennen koulutuksen alkamista. Maksusta on näytettävä tarvittaessa todiste.

Koko metodikoulutuksen moduuliohjelman saat pyytämällä ja täytettyäsi koulutukseen hakeutumisen kaavakkeenhttp://www.benestatera.fi/fi/hakemuslomake.php
Ensimmäsiellä kurssilla käytävät asiat on alla. Tarkempi ohjelma ja info lähetetään koulutuksen kutsukirjeessä.

Toivotamme Sinut lämpimästi mukaan koulutukseemme!

Koirien jäsenkorjaus, moduuli 1:
-anatomiset rakenteet: luut, nivelet, lihakset
-kontraindikaatiot
-jäsenkorjauksen perusteet
-havainnointi
-diagnosointi
-koiran rauhoittaminen hoitoon
-palpointi
-koko koiran hoitaminen jäsenkorjauksella tai osahoidot
-kotiohjeet
-fytoterapia apuna koiran hoitamisessa